ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο επαγγελματικός τομέας Οικονομίας & Διοίκησης ανήκει στον κύκλο Υπηρεσιών των ΕΠΑ.Λ. και περιέχει τις εξής ειδικότητες:

 

 • Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

 

Ο εν λόγω τομέας προσφέρει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία και να απασχοληθούν σε επαγγέλματα τα οποία εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση καθώς θεωρούνται αιχμής στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται ιδιαίτερα σε περιοχές με ανεπτυγμένες επιχειρηματικές και τουριστικές υποδομές, όπως η Πάρος. Πιο συγκεκριμένα:

 

 

Α) Υπάλληλοι Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Περιγραφή

 

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαγγελματικά σε μια μεγάλη ποικιλία θέσεων εργασίας, με καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως:

 

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας
 • Συμμετοχή στη λειτουργία λογιστηρίου, με τη συγκέντρωση και τον έλεγχο όλων των στοιχείων που αφορούν στην οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης (προετοιμάζει δελτία πωλήσεων και τιμολόγια, διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες και εργασίες σχετικές με ασφαλιστικά ταμεία, παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών πελατών, εισπράττει και εξοφλεί λογαριασμούς, κ.λπ.)
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων, παροχή πληροφοριών από το τηλέφωνο και εξυπηρέτηση πελατών
 • Προετοιμασία και αποστολή επιστολών, δακτυλογράφηση και αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Χειρισμό όλων των σύγχρονων μηχανών γραφείου οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των προαναφερθέντων καθηκόντων

 

Επαγγελματικές προοπτικές

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να απασχοληθούν σε:

 

 • Λογιστικά γραφεία και λογιστήρια ιδιωτικών επιχειρήσεων και εταιρειών
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων
 • Τράπεζες και Οργανισμούς
 • Χρηματιστήριο και χρηματιστηριακά γραφεία
 • Ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικά γραφεία
 • Συνεταιρισμούς
 • Υπηρεσίες υγείας
 • Γραμματείες δημοσίων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων

 

Β) Υπάλληλοι Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Περιγραφή

 

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαγγελματικά σε ένα πλήθος θέσεων εργασίας που προσφέρονται από ποικίλες τουριστικές επιχειρήσεις, με καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως:

 

 • Διοίκηση και διεύθυνση
 • Υποδοχή πελατών
 • Ενημέρωση σχετικά με τις προσφερόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες και εξυπηρέτηση των αναγκών τους
 • Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
 • Έκδοση εισιτηρίων και κρατήσεις για διαμονή σε ξενοδοχεία
 • Δημιουργία τουριστικών πακέτων και προώθησή τους στους πελάτες
 • Ενοικίαση μεταφορικών μέσων
 • Προμήθειες και ποιοτικό έλεγχο των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών
 • Δημόσιες σχέσεις και εξασφάλιση απρόσκοπτης επικοινωνίας με τους πελάτες αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης

 

 

Επαγγελματικές προοπτικές

 

Σύμφωνα με όλα αυτά, μπορούν να απασχοληθούν σε:

 

 • Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.
 • Μεγάλες ή μικρές ξενοδοχειακές μονάδες
 • Τουριστικά συγκροτήματα
 • Επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας τουριστών
 • Τουριστικά γραφεία
 • Κάμπινγκ και κατασκηνώσεις
 • Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων
 • Ναυτιλιακά γραφεία και αεροπορικές εταιρείες

 

Γ) Σπουδές

 

Φυσικά, όλοι οι απόφοιτοι και των δύο ειδικοτήτων του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως και κάθε απόφοιτος των ΕΠΑ.Λ., έχει τις εξής επιλογές περεταίρω συνέχισης των σπουδών του:

 

 • Στα ιδιωτικά ή δημόσια Ι.Ε.Κ. (στο 1ο έτος οποιασδήποτε ειδικότητας ή στο 2ο έτος ειδικότητας αντίστοιχης του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 • Σε μια ιδιαιτέρως πλούσια σειρά τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι. (Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), μέσα από ειδικές για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. πανελλαδικές εξετάσεις
 • Σε όλα τα υπάρχοντα Πανεπιστήμια (Α.Ε.Ι.) και Α.Τ.Ε.Ι., μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων στις οποίες συμμετέχουν και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Β΄ τάξη

1. Αρχές Λογιστικής ΙΙ 2Θ+2Ε

2. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ+4Ε

3. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-Εργατικού) 4Θ

4. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 3Θ

5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (ECXEL) 2Θ+2Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας I 2Θ

ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

 

 

Γ΄ τάξη

1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 4Θ

2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 4Θ

3. Φορολογική Πρακτική 2Θ+4Ε

4. Λογιστικές Εφαρμογές 4Ε

5. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 3Θ

6. Αγγλικά Ειδικότητας II 2Θ

ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες 

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Β΄ τάξη

1. Εισαγωγή στον Τουρισμό 3Θ

2. Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων 3Θ+4Ε

3. Αρχές Λογιστικής ΙΙ 2Θ+2Ε

4. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-Εργατικού-Τουριστικού) 5Θ

5. Αγγλικά Ειδικότητας I 2Θ

6. Γαλλικά ή Γερμανικά 2Θ

ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

Γ΄ τάξη

1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 4Θ

2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 4Θ

3. Εφαρμογές στον Τουρισμό 6Ε

4. Γεωγραφία Τουρισμού 5Θ

5. Αγγλικά Ειδικότητας II 2Θ

6. Γαλλικά ή Γερμανικά 2Θ

ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

adminΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ