Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Προφίλ Επαγγέλματος


Αντικείμενο της εργασίας του είναι η εγκατάσταση, η συντήρηση, ο έλεγχος, η επισκευή και η ασφαλής λειτουργία κάθε φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες.  Συντηρεί συναρμολογεί και επισκευάζει μηχανές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις ,ελέγχει για την ασφάλεια και την αναμενόμενη ισχύ και απόδοσή τους.   Ο Βοηθός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων μπορεί να ειδικευτεί στον ενεργειακό τομέα, στις κατασκευές, στις εργαλειομηχανές, σε τουρμπίνες και σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε συστήματα θέρμανσης και σε υδραυλικές εγκαταστάσεις.

 

Προοπτικές απασχόλησης


 

 • Σε εμπορία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Μηχανημάτων.
 • Σε Κατασκευή και Συντήρηση Μηχανημάτων.
 • Επισκευή ? Συντήρηση Αυτοκινήτων.
 • Σαν Εργοδηγοί στην Κατασκευή Μηχανολογικών Έργων.
 • Στην Κατασκευή Πλοίων στα Ναυπηγεία.

Στον Δημόσιο Τομέα :

 • Στην Τεχνική και επαγγελματική Εκπαίδευση.
 • Στον Στρατό.
 • Στα Νοσοκομεία.
 • Σε ΔΕΗ ,ΟΣΕ ,ΟΥΘ ,ΟΤΑ.

 

      Επαγγελματικά Δικαιώματα 


 

Οι πτυχιούχοι Μηχανολόγοι αποκτούν τις παρακάτω άδειες:

 • Μηχανοτεχνίτη
 •  Τεχνίτη συστημάτων πέδησης και αναρτήσεων αυτοκινήτου
 •  Τεχνίτη αντλιών
 • Τεχνίτη μοτοσικλετών
 •  Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων
 • Τεχνίτη Ψυγείων, τροχών, βαφής αυτοκινήτων
 •  Τεχνίτη αμαξωμάτων(φανοποιού)
 •  Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίμων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄ Τάξη

1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας 3Θ

2. Μηχανική ? Αντοχή Υλικών 3Θ

3. Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ+2Ε

4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3Ε

5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 2Θ +6Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

                                                           ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

Γ΄ Τάξη

 

1. Στοιχεία Μηχανών 3Θ

2. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού 3Θ+5Ε

3. Ανελκυστήρες ? Ανυψωτικές Μηχανές 2Θ

4. Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές 2Θ+6Ε

5. Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης ? Εξοικονόμησης Ενέργειας 2Θ

                                                        ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

 

adminΤεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών