ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που  σχετίζονται με τα αυτοκίνητο, όπως έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς ΔΕΚΟ, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.

Η Ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου απευθύνεται σε μαθητές που έχουν τεχνικό προσανατολισμό και σκοπεύουν να δουλέψουν στη αγορά της  τεχνολογίας αυτοκινήτου .

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή & συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου και ηλεκτρομηχανικών συστημάτων αυτοματισμού αυτοκινήτου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:

 • Μηχανοτεχνίτη (Απαιτείται: πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).
 • Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).
 • Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 1 έτος προϋπηρεσία).
 • Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 1 έτος προϋπηρεσία).
 • Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).
 • Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).
 • Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή Τροχών (πτυχίο, 1 έτος προϋπηρεσία).
 • Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).


Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί.

 • Στους Οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες Υπηρεσίες.
 • Σε συνεργεία επισκευής SERVICE αυτοκινήτων – οχημάτων.
 • Σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων.
 • Σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων.
 • Σαν ελεύθερος επαγγελματίας

Για τα επαγγελματικά δικαιώματα οι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα:

«Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ»

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄ τάξη

1. ΜΕΚ Ι 2Θ+4Ε

2. Μηχανική ? Αντοχή Υλικών 2Θ

3. Ηλεκτρικό σύστημα Αυτοκινήτου 2Θ+2Ε

4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3Ε

5. Συστήματα Αυτοκινήτου Ι 2Θ +4Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

 ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

Γ΄ τάξη

1. ΜΕΚ ΙΙ 3Θ+4Ε

2. Στοιχεία Μηχανών 3Θ

3. Συστήματα Αυτοκινήτων ΙΙ 3Θ+4Ε

4. Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 2Θ+4Ε

     ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

adminΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ